Håndarbejdscafe aften

Strik en sok, lap et hul og få en snak i håndarbejdscaféen med aftenåbent tirsdag i ulige uger

Vi inspirerer og hjælper hinanden med vores
håndarbejder el. småreparationer af vores tøj.
Medbring selv materialer og redskaber.
Alle er velkommen.

Tid: Tirsdage kl.19.00 - 21.30 i ulige uger.
Sted: Start d.14.sept. i De frivilliges hus, Vasen 14
Arrangør: Dansk Husflid Lemvig

KONTAKT


Dansk Husflid Lemvig
Formand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51
De frivilliges Hus, Vasen 14, Lemvig
7620 Lemvig

Telefon: 5093 4298 / 9782 1912

Mail: ingeborgrefstrup@live.dk

Skoleleder Anne Marie Sand. Mail: udsigten4@email.dk


Medlem af Fora
;