Behandling af persondata

Dansk Husflid Lemvig Foreningens behandling af persondata.

Dansk Husflid Lemvig beskæftiger sig med ”gamle husflids-færdigheder”, og alle medlemmer er tilknyttet foreningen på helt frivillig basis ved tilmeldinger til de respektive interessegrupper. 

Der anmodes om medlemskab efter at være gjort opmærksom på de muligheder, der er i Lemvig Husflid – enten via foreningens hjemmeside, dagspressen eller fra venner eller bekendte, som er tilknyttet foreningen.

Ved tilmeldingen afgiver man de krævede personlige oplysninger, der er nødvendige for at afvikle kurser eller andre aktiviteter, som deltagerne selv tilmelder sig. Oplysningerne anvendes også i forbindelse med opkrævning af kontingent og for at kunne komme i kontakt med medlemmerne.

Foreningen er ikke i besiddelse af følsomme persondata vedrørende medlemmerne.

Lemvig Husflid opbevarer på forsvarlig vis de registrerede informationer om medlemmernes persondata i et Xcel ark installeret i en bærbar computer placeret hos foreningens kasserer.  Der er ikke andre end kassereren, der har adgang til computeren.  Der findes ingen ”håndskrevne” kartoteker i foreningens regi.

Lemvig Husflid deler ikke de generelle oplysninger om persondata med andre foreninger eller interessegrupper.  Eneste deling med andre er labels med navn og adresse på foreningens medlemmer, som sendes til udgiveren af ”Amtsbladet”, der efterfølgende tilsender et eksemplar af bladet til medlemmerne i Lemvig Husflid.

Foreningens regnskab føres af kassereren, og de fysiske bilag, der alene omhandler indtægts- og udgiftsbilag, opbevares i ringbind. Bilag makuleres efter gældende regler.

Kontingent opkræves ved tilsendelse af en mail til hvert enkelt medlem, der efterfølgende indbetaler kontingentet via netbank.  Derefter registreres betalingen i regnskabet, som føres af kassereren, og dermed fortsætter medlemskabet.

Hvis man ikke de efterfølgende år betaler sit kontingent, eller melder sig ud, ophører medlemskabet og alle oplysninger om medlemmet slettes.

Foreningens persondatapolitik er opslået på Lemvig Husflids hjemmeside samt i foreningens lokale på adressen Vestergade 15, 7620 Lemvig.

KONTAKT


Dansk Husflid Lemvig
Formand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51
Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14, Lemvig
7620 Lemvig

Telefon: 5093 4298 / 9782 1912

Mail: ingeborgrefstrup@live.dk


Medlem af Fora