Foreningens historie

Tidligere formand Anne Mette Flyvbjerg skriver Lemvig Husflids historie op til i dag

I året 1983 startede en ny forening op i Lemvig med undertegnede som initiativtager. Jeg var i 1982 færdig med at bygge mit sommerhus og ønskede dermed at opsøge nogle kreative fag i aftenskoleregi. Der var meget få tilbud i de eksisterende foreninger - stort set kun finere madlavning, kjolesyning og knipling.

Jeg tog chancen og rykkede en annonce ind i ugeavisen, idet jeg efterlyste interesserede, som ville være med til at starte en Husflidsskole. Der mødte ikke færre end 33 husflidsfolk op. Foreningen blev dannet og så tog initiativerne fart. Udgangspunktet var træ, ler, sten, uld og tekstiler. I løbet af få år fik Husflidsskolen flere end 20 forskellige kurser på programmet - vi arrangerede trædage og ulddage med flotte besøgstal, så allerede andet år lejede vi Limfjordshallen til en stor arbejdende udstilling - en søndag i september fra kl. 13 - kl. 17 - vi blev enige om at opkræve en entré på 10 kr. - hvis ikke det, vi præsterede, var værd at give en ti'er for - skulle vi lade være med at satse. Limfjordshallen blev lejet og mere end 1000 interesserede mødte op til en spændende arbejdende udstilling - det var en gave for en lille ny forening pludselig at have en kassebeholdning. OG sjovt var det - der var kursister til alt, hvad vi tilbød, det var jo dengang man skulle være mindst 10 eller 12 deltagere på hvert hold. Vi lavede en scrap-bog med avisartikler m.m. - denne ligger stadig i Husflidsforeningens lokaler.

Det første hjemsted var i Matthesens gl. Systue på første sal i Vestergade - her indrettede vi en vævestue, vi kunne ikke være på skolerne med denne aktivitet, dels fordi vævene skulle stå fremme og dels fordi væverne havde behov for at arbejde med væverierne uden for undervisningstiden. Vi mødte stor velvilje alle steder - det blev også til salgsudstillinger i diverse lånte lokaler i Lemvigs centrum - husflidsfolkene fremstillede flere håndarbejder end de selv kunne bruge, og interessen for at købe disse var stor.

Årene gik med mange diverse kurser. Eva Nielsen flyttede tilbage til Lemvig og overtog formandsposten i Husflidsforeningen. Hun oprettede derefter vævelokaler i sin private boglig på Søgården på Holmsøre. Hele førstesalen på gården blev til vævestue og mange er de vævere, som gennem flere år arbejdede på værkstedet, med fri adgang til vævene. Eva fortsatte som skoleleder i foreningen og bestyrelsesmedlem i landsforeningen Dansk Husflid, Kerteminde. Hun udviklede lokalforeningen sammen med den nye formand Ingeborg Refstrup og fortsatte som skoleleder for foreningen i flere år lige til hendes alt for tidlige død.

Undertegnede var i mellemtiden gået på pension og kom ind i bestyrelsen igen. Desværre kun kort tid sammen med Eva som skoleleder og Ingeborg som formand. Efter nogle år fik jeg så tilbudt formandsposten igen efter Ingeborg. De senere år havde vist en nedgang i kursustilbud, nok især fordi egenbetalingen til kurserne steg kraftigt og dermed opstod en vigende interesse for at deltage i kursusforløbene. Vi sadlede lidt om, ved siden af kurserne oprettede vi interessegrupper med sidemandsoplæring, dvs. der var hjælp til selvhjælp og ingen lønudgift til instruktører. Denne struktur var mulig, da vi fik adgang til nogle kælderlokaler i Lemvigs centrum, faktisk skulle vi kun betale for lys og varme, og dermed var det muligt for os at oprette strikkecafé og et trædrejeværksted. Igen opstod ideen med salgsudstillinger, i første omgang forskellige steder i lemvig Kommune, fx Bovbjerg og Thyborøn og dernæst flere steder i Lemvigs centrum.

Interessen for at deltage i disse udstillinger var så stor, at vi lykkedes med at låne den sidste gårdhave i Lemvig (uden P-pladser) i tilknytning til vores foreningslokaler i Vestergade. Nu blev udstillingerne omdannet til egl. Husflidsmarkeder, hvor nogle husflidsfolk var med i hele perioden, mens andre kun deltog i enkelte dage - det betød, at også de lokale havde lyst til at besøge markedet flere gange, for netop at se de nye tiltag.

Husflidsforeningen lykkedes også med at finde og købe en lille campingvogn, "Smutti", således vi kunne arrangere et mobilt værksted og drage ud i området - fx har vi gennem flere år deltaget i det årlige Dyrskue samt sportsforeningernes Julemarked. Senest har campingvognen mest fungeret som et caféområde i forb. med sommermarkederne.

I 2017  fik Husflid igen et formandsskifte, heldigvis for foreningen var Ingeborg Refstrup parat til igen at tage udfordringen op som formand. Foreningen stod over for et generationsskifte, som faktisk viste sig at være rigtigt vanskeligt at gennemføre, mange i bestyrelsen havde været med i rigtigt mange år og ønskede mere fri tid.  Heldigvis er det lykkedes at finde nye medlemmer til bestyrelsen.

Kabbel Hovedgaard, Lemvig inviterede os til at være med i et stort 3-dages efterårsmarked på Kabbel - også det er ved at være en tradition - rammerne på den gamle Hovedgaard er helt perfekte, og husflidsfolk står i kø for at deltage med både inden- og udendørsaktiviteter.

Sluttelig en stor tak til Kirsten Gormsen og Chr. Bo Hansen, som velvilligt har stillet deres lokaler og gårdhave i Vestergade til rådighed for os i efterhånden mange år, de har nu behov for selv at benytte lokalerne, og dermed er vores epoke afsluttet i Vestergade - bestyrelsen arbejder ihærdigt med at finde nye lokaler - vi håber det lykkes!

Anne-Mette Flyvbjerg

KONTAKT


Dansk Husflid Lemvig
Formand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51
Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14, Lemvig
7620 Lemvig

Telefon: 5093 4298 / 9782 1912

Mail: ingeborgrefstrup@live.dk


Medlem af Fora