Generalforsamling 2020

Besøg hos Nordjysk Vævekreds Bedre forhold for trædrejerne Kontingentforhøjelse Nye i bestyrelsen Foreningen søger en ny skoleleder

Generalforsamlingen d. 5. feb. blev indledt med besøg hos Nordvestjysk Vævekreds, hvis formand Mariann Holm fortalte om kredsens tilblivelse. Andre af vævekredsens medlemmer sad ved deres væve, klar til at vise og fortælle om deres projekter. Dernæst var der kaffe til de mange fremmødte og generalforsamling i Frivilligcentrets lokaler.

Under generalforsamlingen blev det bl.a. drøftet, hvad der skal foregå i foreningen i det kommende år. En af projekterne, som der arbejdes på, er at forbedre forholdene for trædrejerne i Husflidskælderen. Dette vil kræve penge, og på generalforsamlingen blev det derfor besluttet at hæve kontingentet for 2020 til 125 kr.

Kontingent for 2020 er 125 kr, som bedes indbetalt på konto nr. 9589-6380 075 607, med mindre andet er aftalt.
Betaling gerne inden d.1.april.

Bestyrelsen ser således ud:
Ingeborg Refstrup - formand
Anni Skaaning - kasserer
Jette Jørgensen
Niels Erik Jensen
Gert Berthelsen

suppleanter til bestyrelsen:
Karin Høgsgaard
Bodil Hjortkær

Velkommen til Gert og Bodil.

Anne Marie Sand fortsætter som skoleleder indtil videre. Anne Marie vil imidlertid gerne stoppe som skoleleder, så sidder du med en indre skoleleder i maven med lyst til at arrangere kurser og sørge for det administrative i den forbindelse, hører vi gerne fra dig.

I det hele taget hører bestyrelsen altid gerne fra dig, hvis du har ønsker, ideer og forslag til forbedringer.

Bedste formandshilsen -
Ingeborg
tlf. 5093 4298, mail: ingeborgrefstrup@live.dk

Ønsker du ikke længere at modtage mail fra foreningen, kan du besvare denne mail med et "nej tak til mail".

"Formandsberetning 2020" samt "Det kommende år 2020" kan læses i de vedhæftede filer.

KONTAKT


Dansk Husflid Lemvig
Formand Ingeborg Refstrup, Heldumvej 51
Frivilligcenter Lemvig, Vasen 14, Lemvig
7620 Lemvig

Telefon: 5093 4298 / 9782 1912

Mail: ingeborgrefstrup@live.dk


Medlem af Fora